February 17, 2020

Gedicht "Liefde" door Rob Knetsch


February 3, 2020

Gedicht "Huilbui in een grote stad" door Rob Knetsch


January 20, 2020

Gedicht "Samen zijn" door Rob Knetsch


January 6, 2020

Gedicht "De wasserette" door Rob Knetsch


December 23, 2019

Gedicht "Klapzoen" door Rob Knetsch


December 9, 2019

Gedicht "ASBAK" door Rob Knetsch


November 25, 2019

Gedicht "Eva" door Rob Knetsch


November 11, 2019

Gedicht "Lijk wel gek" door Rob Knetsch